Palun kasuta edaspidi aadressi: kesklinna.ope.ee
(ilma www-ta)

Please use this address: kesklinna.ope.ee
(without adding a www)